Panel klienta online Zgłoszenie online
Flaga Flaga Flaga
  Główna Odzyskiwanie Referencje Cennik Procedura Poufność Kontakt
Pogotowie całodobowe 663 690 690
 

Mip Data Recovery
Aktualnie, w dobie tak szybko postępującego rozwoju elektroniki, komputery stały się jednym z najważniejszych narzędzi pracy i nośników informacji. Ale jak w przypadku każdego innego urządzenia komputer jest awaryjny i narażony jednocześnie na dostanie się w niepowołane ręce. Nasza firma wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników sprzętu komputerowego oferując niezwykle przydatne usługi: odzyskiwania i kasowania danych oraz wypożyczania elektroniki na potrzeby firm, które stale dbają o odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Odzyskujemy dane, których utrata nastąpiła na skutek uszkodzeń (elektronicznych, fizycznych i logicznych) oraz z każdego systemu operacyjnego: twardych dysków ( 2.5 i 3.5 cala ATA, SATA, SCSI, SAS); płyt jednokrotnego i wielokrotnego zapisu (CD i DVD); dyskietek ( 1.2 MB 1,4 MB, 100 MB, 120 MB); napędów Zip, Jaz, SyQuest (z interfejsem ATA i SCSI) oraz magnetooptcznych; dysków Flash; kart do aparatów cyfrowych wszystkich typów (MMC, SD, MC, CF, MS itp.); macierzy RAID (0,1, ... 50); plików ( MS Word , MS Excel , MS Access , MS Power Point , MS Outlook), a także Zip, Rar, Tar, Ace; tasiemek streamerów DAT, SLR; wszelkich plików bazo-danowych.

Nasza firma w ramach usługi trwałego i nieodwracalnego kasowania danych oferuje trzy możliwości ich usunięcia. Przeprowadzamy kasowanie programowe (wielokrotne nadpisywanie sektorów zawierających informacje przez losowe ciągi liczbowe), sprzętowe (przy pomocy silnego impulsu elektromagnetycznego), oraz utylizację (zmielenie nośnika w specjalnych maszynach mielących).

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów uruchomiliśmy także wypożyczalnię elektroniki do dysków twardych. Współpracującym z nami firmom pozwala to na samodzielne i szybkie odzyskiwanie danych w sytuacjach, w których klient jest przekonany, iż uszkodzeniu uległa wyłącznie elektronika dysku.

Na potrzeby oferowanych przez naszą firmę usług oraz w trosce o powierzone nam dane stworzyliśmy własne technologie, w oparciu o które działamy. Naszym dodatkowym atutem jest grupa wysoce wykwalifikowanych pracowników, którzy są w stanie rozwiązać nawet najtrudniejszy problem w materii, którą się zajmujemy.
Mip Data Recovery
Firma powstała na skutek połączenia dwóch dynamicznie rozwijających się firm informatycznych. Jedna zajmowała się odzyskiwaniem danych, druga projektowaniem i wdrażaniem sieciowych systemów zabezpieczeń.

Połączenie zaawansowanej technologii, wiedzy i doświadczenia zaowocowało wysoką specjalizacją MiP Data Recovery. Dzięki temu firma bardzo szybko stała się jednym z liderów w zakresie odzyskiwania danych. Obecnie nasz udział w rynku w zakresie odzyskiwania danych zawiera się w przedziale 20 - 25%, z tendencją rosnącą.
Technologia
MiP Data Recovery jako jedna z nielicznych firm posiada specjalistyczne laboratorium wraz z komorą bezpyłową, tzw. clean room, gdzie odbywa się praca na otwartych nośnikach, wymagająca powietrza o najwyższej czystości. Dlatego też nasza pracownia wyposażona została w filtry ULPA, mające zdolność filtracji powietrza równą 99,99% dla cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona, a zatem zbliżoną warunków, w których odbywa się ich produkcja.

Dowodem profesjonalizmu i jakości świadczonych usług są referencje naszych klientów.

Z naszych usług korzystają osoby prywatne, firmy i instytucje. Wieloletnie doświadczenie i zaawansowany technologicznie sprzęt pozwalają na wysoką skuteczność świadczonych przez nas usług.
Kasowanie danych
O tym jak niebezpieczne mogą być dane w niewłaściwych rękach nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

Dlatego mając na uwadze potrzebę ochrony danych zapisanych na elektronicznych nośnikach informacji przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych oferujemy usługę trwałego i bezpowrotnego kasowania danych. www.degausser.pl

Kasowanie danych z poziomu systemu operacyjnego prowadzi wyłącznie do niewielkiej zmiany pewnego fragmentu struktury danych zapisanych na dysku, przez co większość informacji pozostawiona jest w stanie nienaruszonym, a zatem jest możliwa do odtworzenia przy użyciu dostępnych na rynku programów. Dlatego aby nieodwracalnie usunąć dane konieczne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania.

Profesjonalne kasowanie danych polega na oddziaływaniu na dane zamieszczone na nośniku w sposób, który uniemożliwia ich późniejszą rekonstrukcję. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie odzyskiwania danych potrafimy skutecznie wykasować dane, tak aby nie było możliwości ich ponownego odtworzenia.
Sytuacje w których wskazane jest kasowanie danych:
 1. Awaria nośnika
 2. Wymiana sprzętu na nowy
 3. Likwidacja nośnika i przekazanie go do utylizacji
Oferujemy trzy sposoby kasowania/usuwania danych:
 1. Kasowanie programowe
 2. Kasowanie sprzętowe
 3. Fizyczna utylizacja nośnika

Kasowanie danych przy użyciu programu polega na nadpisaniu informacji przeznaczonych do usunięcia. Nadpisane w ten sposób dane są usunięte bezpowrotnie. Usuwanie danych przy pomocy programu możliwe jest tylko wtedy, gdy nośnik jest sprawny. Skasowanie danych tą metodą nie powoduje uszkodzenia nośnika i może on być dalej używany.

Gdy nośnik jest uszkodzony dane można skasować metodą sprzętową lub przez fizyczną utylizację nośnika. Najskuteczniejszym w takiej sytuacji będzie zastosowanie Demagnetyzera. Proces kasowania danych polega na oddziaływaniu bezpośrednio na powierzchnię nośnika silnym polem elektromagnetycznym, powodującym całkowite usunięcie wszelkich zapisanych na nim informacji i brak możliwości ich ponownego odtworzenia. Ich odzyskanie nie będzie możliwe w żadnym laboratorium odzyskiwania danych.

Nośniki można również poddać procesowi utylizacji, powodujące całkowite fizyczne zniszczenie nośnika. Kasowanie danych potwierdzane jest stosownym certyfikatem.
Kontakt

W naszej pracy stawiamy na Miłą i Profesjonalną obsługę, rzetelność w działaniu, szybkość realizacji usługi oraz zadowolenie klientów, dlatego każdego dnia nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji przez 24 godziny.
Odzyskiwanie danych
Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu oraz najbardziej zaawansowanej technologii odzyskujemy dane z każdego rodzaju nośnika, każdego systemu operacyjnego:
 • twardych dysków 2.5 i 3.5 cala ATA, SATA, SCSI
 • płyt jednokrotnego i wielokrotnego zapisu CD i DVD
 • dyskietek 1.2 MB 1,4 MB, 100 MB, 120 MB
 • napędów Zip, Jaz, SyQuest z interfejsem ATA i SCSI
 • napędów magnetooptycznych
 • dysków Flash
 • kart do aparatów cyfrowych wszystkich typów (MMC, SD, MC, CF, MS itp.)
 • macierzy RAID
 • plików ( MS Word , MS Excel , MS Access , MS Power Point , MS Outlook)
 • plików Zip, Rar, Tar, Ace
 • tasiemek streamerów DAT, SLR,
Odzyskujemy dane po wszystkich typach uszkodzeń dysków:
Logicznych - polegających na zaburzeniu spójności danych zawartych na nośniku. Ich najczęstszą przyczyną są ataki wirusów komputerowych, nagłe wyłączenie komputera spowodowane skokami napięcia w sieci energetycznej, błędy oprogramowania czy, w zdecydowanej większości przypadków, błąd użytkownika komputera i usunięcie danych przy użyciu standardowych, stosowanych powszechnie komend. Przywrócenie poprawności zapisu i spójności danych wymaga użycia specjalistycznego oprogramowania.

Fizycznych - polegających na fizycznym uszkodzeniu poszczególnych elementów nośników. Odzyskanie danych z tak uszkodzonych nośników możliwe jest przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu w warunkach laboratoryjnych.

W tej grupie wyróżniamy uszkodzenia:

Elektroniczne - uszkodzone zostają podzespoły elektroniczne, spowodowane są zwykle działaniem na nośnik nieprawidłowego napięcia prądu.

Mechaniczne - powstają na skutek awarii pozostałych podzespołów nośnika, najczęściej są efektem fizycznego oddziaływania na nośnik, np. uderzenie, upadek nośnika.

Formularz zlecenia

Odzyskiwanie danych:

www.recovery.pl
www.recovery.info.pl
www.flash-recovery.com


Odzyskiwanie danych
Poufność i bezpieczeństwo danych
Świadcząc dla Państwa usługi szczególny nacisk kładziemy na dyskrecję i bezpieczeństwo pozostawionych u nas danych.

Odzyskane dane przechowujemy na specjalnie stworzonym do tego celu serwerze, do którego dostęp mają wyłącznie wybrane, uprawnione (upoważnione) osoby. Sprzęt działa tylko w ramach naszej wewnętrznej sieci, co uniemożliwia jakiekolwiek ataki oraz próby ingerencji z zewnątrz, zaś pomieszczenie w którym się on znajduje zostało przystosowane specjalnie do tego celu i poddane całodobowemu monitoringowi.

Odzyskane dane pozostają u nas przez okres 14 dni, po tym czasie zostają definitywnie usunięte. Oczywiście, na Państwa wyraźną prośbę, jedyną kopię przekazujemy Państwu, bez zachowywania informacji w swoich zasobach.
Poufność realizujemy poprzez:
 • ochronę powierzonych nośników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich
 • nieudzielanie żadnych informacji na temat klienta oraz prowadzonej przez niego działalności bez jego uprzedniej zgody,
 • przestrzegania tajemnicy handlowej
 • ochronę Państwa danych osobowych, stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisów wykonawczych:
Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa trwa również po ustaniu współpracy.
Procedura
1. Zlecenie usługi. W przypadku stwierdzenia utraty danych, bądź jakiegokolwiek problemu z dyskiem lub innym nośnikiem informacji prosimy o kontakt z naszym specjalistą pod numerem telefonu 22 637-83-11, bądź całodobowego telefonu alarmowego 663 690 690, w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Przed dostarczeniem nośnika prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uwzględniającego okoliczności utraty danych. Umożliwi to w znacznym stopniu naszym specjalistom sprawne przeprowadzenie analizy uszkodzenia oraz przyspieszy proces odzyskiwania danych.

3. Nośnik należy dostarczyć do naszej firmy osobiście, bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej. Pamiętać trzeba o odpowiednim zabezpieczeniu przesyłki, tak aby w trakcie transportu nie uległa żadnym dodatkowym uszkodzeniom.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu nośnika przystępujemy do analizy uszkodzenia, a o efektach informujemy Państwa zaraz po jej zakończeniu. W rozmowie z Państwem wskazujemy na możliwości oraz koszt odzyskania danych.

5. Po zaakceptowaniu warunków dalszej współpracy przystępujemy do odzyskania danych. Zgrywamy je na wybrany przez Państwa nośnik i odsyłamy na wskazany przez Państwa adres. Dodatkowo wykonujemy kopię zapasową przechowywaną w naszych zasobach przez okres 14 dni, po tym czasie dane zostają nieodwracalnie usunięte.
Wypożyczalnia elektroniki
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w ramach działalności prowadzonej w zakresie odzyskiwania danych, uruchomiliśmy wypożyczalnię elektroniki do dysków twardych. Takie rozwiązanie pozwala na samodzielne i szybkie odzyskiwanie danych w sytuacjach, w których klient jest przekonany, iż uszkodzeniu uległa wyłącznie elektronika dysku. Dodatkowym atutem jest atrakcyjna cena usługi, skalkulowana na poziomie o wiele niższym niż w przypadku odzyskiwania danych przez naszych specjalistów.

Posiadamy bardzo rozbudowaną bazę dysków twardych, a tym samym elektronik do nich, nieustannie poszerzaną poprzez kolejne zakupy, w skład której wchodzą modele unikatowe, niedostępne na rynku pierwotnym i trudne do zakupienia na rynku wtórnym.

Przed wypożyczeniem elektroniki należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług przez MiP Data Recovery. Zamówienie elektroniki oznacza akceptację warunków w nim zawartych.

W zakresie wypożyczania elektroniki do dysków proponujemy Państwu współpracę w dogodnej dla Państwa formie:

Umowa współpracy - pozwala na korzystanie z wypożyczalni na preferencyjnych warunkach. Jej zawarcie zwalnia Partnera z obowiązku płacenia kaucji towarzyszącej wypożyczaniu elektroniki.

Umowa abonamentowa - w zamian za miesięczny abonament, za każdorazowe wypożyczenie elektroniki zapłacicie Państwo kwotę równą połowie wartości wypożyczenia wynikającej z cennika. Zawarcie tej umowy zwalnia również z obowiązku płacenia kaucji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

Formularz zamówienia elektroniki

Wypożyczalnia elektroniki:

www.mip.net.pl

Katalog
 
1. Ministerstwo Sprawiedliwosci [zobacz]
2. Computerland [zobacz]
3. Fiat Bank Polska S.A. [zobacz]
4. Millennium Dom Maklerski S.A. [zobacz]
5. Philips Polska [zobacz]
6. Shell Gas Polska Sp. z o.o. [zobacz]
7. Ministerstwo Spraw Zagranicznych [zobacz]
8. Sky Europe Airlines S.A. [zobacz]


odzyskiwanie danych